jump to navigation

Pentingkah Memperbanyak Zikir? Jumat, 26 September, 2008

Posted by Quito Riantori in All About Zikir, Artikel, Bilik Renungan, Tasawwuf.
1 comment so far

Quito R. Motinggo

Allah SWT berfirman : “Sesungguhnya orang-orang munafiq itu hendak menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dan  apabila  mereka  berdiri untuk  shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka  bermaksud riya’  di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka itu berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali” (QS Al-Nisa [4]:142)

Orang munafiq juga melakukan shalat, tetapi untuk melangkah berwudlu saja mereka merasa enggan dan malas. Andai mereka shalat pun mereka melakukannya dengan terpaksa, yaitu bukan karena ingin memperoleh ridha dan cinta Allah Swt, tetapi hanya ingin mendapatkan keridhaan dan cinta manusia. (lebih…)

Iklan

Mereka Dituduh Syiah (Bag.II) Selasa, 23 September, 2008

Posted by Quito Riantori in About Wahabism-Salafism, All About Ahlul Bayt, Artikel, Bilik Renungan.
5 comments

K.H. Jalaluddin Rakhmat

Tuduhan Syi’ah terhadap Ahmad bin Hambal ini untungnya tidak berakibat parah. Rumahnya digeledah dan ditinggalkan. Ahmad bin Hambal tetap mengajar seperti biasa. Lain dengan Imam Syafi’i. Beliau beserta 300 orang Quraisy diseret dalam keadaan terbelenggu dari Yaman (menurut suatu riwayat, dari Makkah) ke Baghdad. Mereka dihadapkan kepada Harun Al-Rasyid. Seorang demi seorang dipancung di depan Khalifah. (lebih…)

Mereka Dituduh Syiah (Bag. I) Jumat, 19 September, 2008

Posted by Quito Riantori in About Wahabism-Salafism, All About Ahlul Bayt, Artikel.
2 comments

K.H. Jalaluddin Rakhmat

Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang pemuka mazhab Ahlus Sunnah yang besar. Ia terkenal sebagai muhaddits (periwayat hadis). Kedalaman ilmunya dan keluasan pengaruhnya di kalangan kaum Muslimin sangat disegani Khalifah Al-Mutawakkil.

Imam Ahmad sering dimintai nasihat dalam menunjukkan hakim-hakim (qadhi) kerajaan. Ketika Al-Mutawakkil hendak mengangkat Al-Tsalji sebagai qadhi, Imam Ahmad merasa keberatan. “Jangan angkat dia, karena dia pembuat bid’ah dan penurut hawa nafsu,” kata Imam Ahmad. Al-Mutawakkil memperhatikan sarannya. (lebih…)

Bersedekahlah… Senin, 15 September, 2008

Posted by Quito Riantori in Artikel, Bilik Renungan, Khazanah Hikmah Ahlul-Bayt.
8 comments

Di dalam banyak riwayat disebutkan bahwa pada bulan Ramadhan Rasulullah Saw menjadi lebih dermawan ketimbang pada bulan-bulan selainnya. Beliau sering bersedekah dan melakukan ibadah sosial lainnya. Lalu apakah keutamaan sedekah itu?

1. Imam Ali as berkata, ”Sedekah itu pelindung dari siksa Neraka” (Wasail asy-Syi’ah 6:258)

2. Rasulullah saww bersabda, ”Sedekah itu dapat menolak bala’ dan ia adalah obat yang paling mujarab” (Bihar al-Anwar 96:132) (lebih…)

Buku Shahifah ‘Alawiyyah – Doa dan Munajat Imam Ali as Jumat, 12 September, 2008

Posted by Quito Riantori in Breaking News.
8 comments

Inilah salah satu buku doa yang perlu dan penting Anda baca, terutama di bulan suci Ramadhan ini. Berikut ini saya kutip salah satu teks terjemahan doa Imam Ali bin Abi Thalib as yang teramat indah yang bagi saya sangat mengguncang jiwa dan kalbu. (lebih…)

Allah Swt Tidak Ridha Dengan Zikir Yang Sedikit Kamis, 11 September, 2008

Posted by Quito Riantori in All About Zikir, Artikel, Bilik Renungan, Tasawwuf.
2 comments

Imam Ja’far al-Shadiq as berkata : “Tidak ada sesuatu pun melainkan baginya ada batas akhirnya kecuali berzikir. Karena sesungguhnya zikir itu tidak memiliki batasan akhirnya. Allah ‘Azza wa Jalla mewajibkan beberapa kewajiban yang manakala seseorang melakukannya maka ada batasannya. …kecuali zikir, maka sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla tidak ridha dengan zikir yang sedikit dan Allah juga tidak menetapkan batasan akhirnya. Kemudian Abi Abdillah (Imam Ja’far) as membacakan ayat : “Wahai orang-orang yang beriman! Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada-Nya pada pagi hari dan petang.” 8] (lebih…)

Dimensi Dimensi Ibadah Jumat, 5 September, 2008

Posted by Quito Riantori in All About Ahlul Bayt, All About Love, Artikel, Bilik Renungan, Tasawwuf.
2 comments

Imam Ja’far al-Shadiq as berkata, “Sesungguhnya terdapat beberapa derajat ibadah kepada Allah, namun mencintai kami, Ahlul Bait, adalah seutama-utama ibadah” (Bihar al-Anwar 27 : 91)

Menurut Islam, setiap amal shalih dan perbuatan-perbuatan bermanfaat jika ditunaikan dengan niat tulus untuk mencari ridha Allah dipandang sebagai ibadah. Oleh karenanya, belajar, menuntut ilmu, mencari nafkah serta melakukan pelayanan sosial, yang dilakukan karena Allah, semuanya merupakan ibadah. Di sisi lain, Islam menetapkan aturan-aturan ritual dan tindakan-tindakan formal ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan lain-lain, yang memiliki falsafah tertentu bagi yang menjalankannya. Selain ibadah-ibadah ritual yang kita kenal itu, ada dimensi-dimensi lain yang selama ini mungkin asing bagi sebagian orang padahal semuanya juga termasuk di dalam konsep peribadatan Islam, yang antara lain adalah : (lebih…)

Apakah Zikrullah Itu? Kamis, 4 September, 2008

Posted by Quito Riantori in All About Zikir, Artikel, Tasawwuf.
4 comments

SUNGGUH, berzikir kepada Allah itu adalah hal yang teramat besar!” (QS 29 : 45)

Ditinjau dari segi bahasa, kata zikir berasal dari akar kata : dzakara – yadzkuru – dzikran yang berarti: menyebut, mengingat, atau menghadirkan sesuatu yang tersimpan dalam pikiran. Di dalam al-Qur’an, kata adz-dzikr disebutkan sebanyak 285 kali dalam berbagai bentuknya. Delapan belas kata di antaranya berarti laki-laki (dzukuur). Di samping kata dzikr, dalam al-Qur’an juga terdapat kata muddakkir (memakai huruf dal), yang oleh Muhammad Fuad al Baqi, (penyusun Kitab al-Mu’jam al-Mufahras) dimasukkan dalam kelompok kata dzikr. (lebih…)

Pemahaman Integral Tentang Ibadah Senin, 1 September, 2008

Posted by Quito Riantori in Artikel, Bilik Renungan, Opini.
3 comments

“Katakanlah (Wahai Muhammad) shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah,Tuhan Semesta Alam” (Quran Surat al-An’am [6] ayat 162)

Masih banyak orang yang salah paham dalam memahami konsep ibadah di dalam Islam. Sebagian orang memahami ibadah sebatas penyelenggaraan ritual-ritual pemujaan seperti doa, puasa, shalat, atau zakat. Padahal sesungguhnya definisi ibadah di dalam ajaran Islam adalah suatu definisi yang menyeluruh yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan manusia. (lebih…)